Gode steder

By, sted og arkitektur

Foto 1: Piper Heidsieck, Reims. Arkitekt Marc & Nada Breitman. 2: Charhart Mansion, New York. John Simpson Architects. Ferdigstilt 2006. 3: Nygaardskvartalet, Fredrikstad. MAD Arkitekter. Ferdigstilt 2021. 4: Le Plessis-Robinson, Paris. 5: Grunewald, Berlin. Sebastian Treese Architekten. Ferdigstilt 2020. 6: Simon Palais, Berlin. Patzschke & Partner Architects. Ferdigstilt 2015.

Hvem vi er og hva vi vil

Vi er et nytt byrå startet av en gjeng med bakgrunn fra Arkitekturopprøret. Vår visjon er at nye bydeler skal bli like populære, ekte, fulle av liv og attraktive som bydeler laget tidligere.

Illustrasjoner: Geir Tandberg Steigan

Tjenester

Arkitekturveiledere

For kommuner arrangerer vi workshops, ekskursjoner og møter hvor vi snakker med innbyggere og bedrifter, før vi lager en arkitekturveiledere. En arkitekturveileder for kommunen er et dokument med eksempler og forslag til hvordan man ønsker at nye bygninger og gaterom skal se ut. 

Et slikt dokumentet har flere fordeler. Det gir forutsigbarhet for utbyggere når de skal utarbeide søknader. For lokalpolitikere blir det enklere å oppfylle plan- og bygningsloven § 29-2, som sier at nye prosjekter skal «etter kommunens skjønn inneha gode visuelle kvaliteter». For innbyggere er et slikt dokument noe 

Kort sagt så gir det mindre friksjon mellom utbyggere, bedrifter og innbyggere. Alle har som oftest et felles mål om å at byen skal 

Utvikling av konsepter

Du har en eiendom hvor du ønsker å gjøre noe. Vi snakker med alle berørte parter, inkludert politikere og et representativt utvalg innbyggere. Deretter lager vi tegninger selv, eller sammen med andre. Vi sørger for at alle er med, og alle er fornøyde. 

Second opinion

Dere er i gang med et prosjekt, men er usikre på om alt stemmer. Er det tapte muligheter? Finnes det andre bedre alternativer? Vi analyserer pågående prosjekter og planer, og identifiserer mangler, trusler og risiko. 

Workshops & innsynsarbeid

Vi har erfaring med å arrangere charetter, eller plansmie på norsk. En plansmie er idéelt sett en uke med folkemøter, hvor man i samarbeid med arkitekter og byplanleggere lager forslag til planer. Ved hjelp av sosiale medier, spørreundersøkelser på nett, og oppsøkende arbeid er det mulig å få til noe av det samme på mere kostnadseffektivt.

Våre verdier

  • Innbyggeres ønsker og drømmer er utgangspunktet for god byutvikling. Ikke tekniske regler eller høylytte særinteresser. 
  • Handel og tjenester gir levende bydeler. Fokus på «soft values».
  • God arkitektur gjør folk positive til nybygg, tiltrekker seg turister og øker gleden av å oppholde seg i byen.
  • Tidlig medvirkning fra brukere og innbyggere, gir bedre prosjekter.
  • Stor frihet i valg av arkitektonisk stil og tekniske løsninger, gir bedre sluttresultat. 

Thomas Flemming

Engasjert i arkitektur, politikk og miljø. Har studert kunsthistorie. M. Sc. i kunstig intelligens fra Universitetet i Oslo. Mange års erfaring med utvikling av digitale løsninger og brukerstyrt design. Siden 2023 styreleder for foreningen Arkitekturopprøret Norge.


André Seljestad Knudsen

By- og stedsutvikler. Utdannet ved Universitet i Agder. Sterk forkjemper for estetisk byutvikling og medvirkning. Siden 2023 medlem av styret i Arkitekturopprøret Norge.


Geir Tandberg Steigan

Geir Tandberg Steigan er skribent, forfatter og illustratør. Han har i mange år skrevet om arkitekturhistorie, tegnet kart til bokprosjekter og fotografert bygninger, gater og plasser i Oslo. Aktiv i Arkitekturopprøret Norge.

Arkitekturveiledere for kommuner

Plan- bygningsloven er et kraftig verktøy for kommuner til å bestemme estetisk utforming av arkitektur i kommunen.

Arkitektur, estetiske kvaliteter og sosial bærekraft henger tett sammen

Det er mye forskning som antyder at sosiale problemer, arbeidsløshet og ulikhet, henger tett sammen med hvordan beboere opplever estetiske kvaliteter i nærområdet.