Thomas Flemming

Fullstack utvikling siden 1995

Eksempler på bra prosjekter

Et utvalg prosjekter. Fellesnevner er gode estetiske kvaliteter, lokal identitet og menneskelig skala.

Norske prosjekter

Nygaardskvartalet. Nygaardsplassen 3, Fredrikstad. MAD Arkitekter. Ferdigstilt 2021.
Planlagt prosjekt på Lilleaker i Oslo. LPO Arkitekter. Publisert 2023.
Foreslått prosjekt på Torshov. MAD Arkitekter. Publisert 2022.

Utenlandske prosjekter

Arkitekt: Gert Wingårdh, Sverige.