Thomas Flemming

Fullstack utvikling siden 1995

Om André Seljestad Knudsen

Andrè Seljestad Knudsen, 33 år fra Kristiansand. Utdanning innenfor blant annet eiendomsmegling, statsvitenskap og historie. Har bachelor i Samfunnsplanlegging og en mastergrad i By- og stedsutvikling. Jeg er opptatt av bla. medvirkningsprosesser, forskning og systemendring.

For meg er spørsmålet «Hvordan vi som mennesker påvirkes og reagerer psykisk på våre fysiske (bygde) omgivelser», noe som er helt essensielt for mitt arbeid. Der fagfeltet miljø-, arkitektur- og fargepsykologi er blant mine hjertesaker.

Med en bred og variert utdanningsbakgrunn innen eiendomsmegling, markedsføring, historie, geografi og byplanlegging, har jeg opparbeidet med kunnskap og erfaring innenfor mange relevante fagfelt.

Med en Mastergrad i by- og stedsutvikling fra Universitetet i Agder har fagene rettet seg inn mot stedsutvikling og «rommet», med vekt på myke verdier, byrom, analyser av menneskers preferanser og kvaliteter ved både steder og bygninger. «Hva gjør et sted til et sted?»

Jeg brenner for å være en positiv kraft innen byplanlegging, byutvikling, sosial bærekraft, estetisk arkitektur og utvikling av byrom. Demokratiske prosesser, borgermedvirkning, nedenfra og opp tilnærminger. Der samskaping og dialog er essensielt for god by- og stedsutvikling.

Byutvikling skjer ikke i et vakuum, derfor er tverrfaglighet helt avgjørende. Jeg mener at den beste tilnærmingen er å kombinere ulike fagdisipliner for å oppnå best mulig resultat.

Jeg er sterkt opptatt av at arkitektur, by- og stedsutvikling skal være forankret i forskning og i folkets ønsker. Ved å engasjere oss i meningsfulle samtaler, forstå preferanser, generere idéer og samarbeide på tvers av sektorer, kan vi skape rom som virkelig treffer menneskers behov.

Det er på tide å bevege oss bort fra ensidig tankegang og omfavne en helhetlig tilnærming til utformingen av våre byer og steder. Vårt lidenskapelige mål er å legge til rette for vakker arkitektur og stedsutvikling under optimale betingelser. Med erfaring innen design thinking, kommunikasjonsarbeid, sosiale medier, kreative prosesser, kritisk refleksjon, og sosiale ferdigheter som foredrag og presentasjoner, samt ekspertise innen bærekraft (inkludert bærekraftsmålene), arkitektur- og fargepsykologi, workshops og fasilitatorroller i medvirkningsprosesser, er jeg godt rustet til å lede og inspirere.

I tillegg til min ekspertise og brennende engasjement har jeg et bredt og varmt nettverk i Kristiansand og Agder som spenner over ulike fagfelt. Dette nettverket utnytter variasjonen i tverrfaglig samarbeid og innfallsvinkler.

La oss sammen transformere det urbane landskapet og skape levende og inspirerende rom som fanger sansene, verdsetter vakker arkitektur, øker trivsel og fremmer en følelse av tilhørighet.

    Noe av mitt arbeid:

    Annet: